Podczas pierwszej wizyty przeprowadzamy wywiad, badanie manualne, stawiamy diagnozę oraz ustalamy cel i plan terapii.